Ogłoszenia Parafialne

4 Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiaj niedziela „Laetare” – radujcie się.

2. W środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Podejmujemy w tym dniu Duchową Adopcję Dziecka poczętego. Można tę modlitwę rozpocząć prywatnie, a później uzupełnimy ją, gdy będzie taka możliwość.

Ważne informacje!

Drodzy Parafianie!

W tym trudnym czasie zagrożenia kierujmy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością.

1. Usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

2. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Arcybiskup Metropolita Krakowski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br., apelujemy do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary oraz grzechem, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

3 Niedziela Wielkiego Postu

1. Msze św. dzisiaj jak w niedziele pod warunkiem nie większej ilości uczestników niż 50 osób, według postanowień i zaleceń Organów państwowych i Episkopatu. Szczegóły w Dekrecie Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i informacjach parafialnych odczytanych na początku Mszy św. Wszystkie te dokumenty (dekret poniżej) zostały umieszczone na parafialnej stronie internetowej oraz wywieszone w gablotach na ścianie wieży przed wejściem do kościoła.

2. W tygodniu codziennie odprawiamy Msze św. w zamówionych intencjach. Prosimy usilnie, aby w nich uczestniczyli Ci którzy zamówili intencję w danym dniu. Oczywiście w liczbie nie większej niż 50 osób.

2 Niedziela Wielkiego Postu

 

1. Dzisiaj w kościele GORZKIE ŻALE o 17:00. Msza św. wieczorna o 18:00. W kaplicy przy ul. Goryczkowej GORZKIE ŻALE o godz. 16:00 i zaraz po zakończeniu nabożeństwa Msza św.

2. W kościele DROGA KRZYŻOWA dzisiaj o godz. 16:00.