Ogłoszenia Parafialne

Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa

1. Zapraszamy i zachęcamy do nawiedzania Szopki Bożonarodzeniowej w naszym kościele. Dziękujemy Siostrze Elżbiecie – zakrystiance za troskę i koordynację przygotowania kościoła do Świąt. Szczególne podziękowania kierujemy także do współwykonawców tegorocznej szopki: P. Marka Piszczka, Bogdana Zawady, którzy poświęcili wiele czasu na pracę przy szopce. Podziękowanie należy się również Służbie Liturgicznej: ministrantom, lektorom, scholi za piękny śpiew na Pasterce. Całej młodzieży za zaangażowanie i pomoc. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia tych Świąt. Panu Michałowi dziękujemy za przygotowanie Kaplicy ,Szopki i dekoracji świątecznych w kaplicy przy ul Goryczkowej.

Święto św. Szczepana - pierwszego Męczennika

1. Dzisiaj dodatkowa Msza św. chrzcielna o godz. 14.00 i jak zwykle wieczorna o 18.00.

2. Od piątku rozpoczniemy doroczną wizytę duszpasterską tzw. "KOLĘDĘ". Celem kolędy jest wspólna modlitwa w rodzinie, błogosławieństwo na progu Nowego Roku oraz nawiązanie bliższego kontaktu duszpasterskiego kapłanów z wiernymi. Prosimy domowników, którym obowiązki na to pozwalają, aby starali się być obecni w domu w czasie kolędy. Prosimy przygotować: stół nakryty obrusem, krzyżyk, wodę święconą i kropidło. W okresie kolędowym w naszym kościele pod chórem, będzie naczynie z wodą świeconą. O terminie wizyty kapłana, będą zawiadamiać ministranci z odpowiednim wyprzedzeniem zostawiając informacje z datą i przybliżoną porą kolędy. Gdyby się okazało, że są przeszkody w proponowanym terminie, to można ustalić z ministrantami lub telefonicznie inną godzinę. Prosimy o wyrozumiałość na wypadek pomyłek czy niedopatrzeń ze strony ministrantów, którzy nie zawsze dobrze znają teren parafii. W razie potrzeby prosimy o udzielenie właściwej informacji. O planowanej wizycie duszpasterskiej będziemy informować także z ambony w każdą niedzielę. Mamy jeszcze prośbę odnośnie ministrantów, aby nie musieli oczekiwać tylko na zewnątrz, szczególnie gdy jest zimno... Prosimy aby zauważyć ich piękną posługę przy ołtarzu w naszym Kościele….

KOLĘDA 27-30 grudnia 2013

27 grudnia 2013 piątek około 15.30

- ul. Torowa, Krośnieńska, Bieszczadzka
- ul. Kolejarzy, Kąpielowa
- ul. Siarczana, Ciepła

4 Niedziela Adwentu

1. W poniedziałek Roraty o godz. 18.00. Spowiedź od 16.30 - 19.00.

2. We wtorek - Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. tylko rano o 6.30-ostatnie Roraty.
Po Mszy św. dodatkowe losowanie nagród wśród dzieci uczestników wszystkich Rorat.
Wieczorem nie będzie już żadnych nabożeństw. Okazja do spowiedzi będzie jeszcze tylko do godz. 8.00. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Na stole zapalmy świecę nabytą w ramach akcji Caritas "Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom". Wieczerzę rozpocznijmy od śpiewu Kolędy "Wśród nocnej ciszy..."
Następnie należy odczytać opis narodzenia Pana Jezusa wg Ewangelii św. Łukasza. Po wspólnej rodzinnej modlitwie jest czas na składanie życzeń i łamanie się opłatkiem.
Niechaj tym chwilom towarzyszy wzajemne pojednanie, życzliwość i podniosły, rodzinny nastrój. Po wieczerzy śpiewajmy jeszcze kolędy. Zgodnie z tradycją zachęcamy, aby w wigilię zachować abstynencję od pokarmów mięsnych.
Teksty modlitw przy stole wigilijnym zamieszczone zostały na opakowaniu opłatków.