Katechezy neokatechumenalne

Zapraszamy na katechezy neokatechumenalne dla dorosłych i młodzieży, dla wierzących i niewierzących, dla grzeszników i świętych, dla zniszczonych życiem i dobrze się mających...