Kolędnicy Misyjni

Kolędnicy Misyjni u Matki Bożej Zwycięskiej.