Aktualności

Nowy "Głos Ojca Pio"

O tym, że świętość jest na wyciągnięcie ręki, pokazuje najnowszy numer „Głosu Ojca Pio”. Wystarczy spojrzeć na sylwetki dwóch papieży, na kanonizację których właśnie oczkujemy: zarówno Jan XXIII, jak i Jan Paweł II pochodzili ze zwyczajnych rodzin, co nie powstrzymało ich w rozwoju wewnętrznym i wspięciu się na wyżyny człowieczeństwa. Później już jako przewodnicy Kościoła zdobytą wiedzę życiową przekazywali innym ludziom na całym świecie. Do dzisiaj żywe są i często wspominane orędzia Jana Pawła II do młodych – o czym przeczytamy w artykule-świadectwie Jadwigi Zięby. Wątek „budzenia duszy” przez papieża Polaka kontynuuje Juliusz Pyrek OFMCap, pokazując, jak papieskie słowa odmieniły jego życie, ale też znacząco wpłynęły na losy naszego kraju. Ponadto w numerze przeczytamy o kontrowersjach wokół najnowszej książki z zapiskami papieża, które nie zostały zniszczone zgodnie z jego wolą, a także o niezwykłej znajomości z Ojcem Pio.

Papieski list do rodzin przed Synodem

Specjalnym listem Papież zachęca wszystkie rodziny, by modliły się za nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów, planowane na październik b.r. Jego tematem są bowiem „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. 

Orędzie papieskie na XXII Światowy Dzień Chorego

"Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3, 16)

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży w 2014 roku

XXIX Światowy Dzień Młodzieży będzie obchodzony w Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 roku. Podczas rzymskich obchodów polska młodzież na placu św. Piotra otrzyma z rąk papieża Franciszka Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani.

Papieskie orędzie na Wielki Post: jałmużna musi zaboleć

Chrystus „będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. Do tych słów św. Pawła (2 Kor 8, 9) nawiązuje Papież w zaprezentowanym dziś w Watykanie orędziu na tegoroczny Wielki Post. „Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?” – zapytuje Franciszek. Wskazuje na „styl Bożego działania”, przypominając, że „Bóg nie objawia się pod postaciami światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa”. Ojciec Święty odnosi się tu do tajemnicy Wcielenia: „źródłem tego wszystkiego jest Boża miłość, miłość, która jest łaską, ofiarnością, pragnieniem bliskości, i która nie waha się poświęcić i złożyć w darze samej siebie dla dobra umiłowanych stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej”.

Cała Europa broni dzieci

W niedzielę - 2 lutego - w Warszawie, tak jak w wielu innych krajach europejskich, odbędzie się Protest w Obronie Dzieci. Manifestacja związana jest z wtorkowym głosowaniem nad rezolucją Parlamentu Europejskiego (tzw. Raport Lunacek – polska wersja raportu, poprawki do raportu), której przyjęcie torowałoby między innymi drogę do homoadopcji w całej Unii Europejskiej. Przyjdź! Dzieci same się nie obronią! – apelują organizatorzy protestu.

Konsekrowani - pokazują światu skąd czerpać nadzieję

„Często właśnie osoby konsekrowane, nie tyle poprzez działalność zewnętrzną, ile przez głęboką komunię z Bogiem, pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję na przyszłość oraz jak budować wzajemne relacje w oparciu o przebaczenie i miłość” – czytamy w liście biskupów „Światło Życia Konsekrowanego”.

Osobiste notatki Jana Pawła II wydane

22 stycznia 2014 w Kurii Krakowskiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Zaprezentowano wydane przez "Znak" notatki osobiste Karola Wojtyły - Jana Pawła II z lat 1962-2003 "Jestem bardzo w rękach Bożych". W księgarniach książka będzie dostępna od 5 lutego 2014.

Tematem roku duszpasterskiego 2014/2015 będzie nawrócenie

Kapłan głoszący innym pojednanie z Bogiem, pierwszy powinien je przyjąć, żyć jako pojednany z Bogiem, z ludźmi, z samym sobą – mówił ks. prof. Stanisław Haręzga z Wydziału Teologicznego KUL w poniedziałek podczas obrad Komisji Duszpasterstwa KEP w Warszawie. W wykładzie wprowadzającym w tematykę roku duszpasterskiego 2014/2015 wyjaśnił, że nawrócenie wiernych wymaga głoszenia podstawowych prawd Ewangelii tak, by żyli Ewangelią cały czas, a nie tylko „od spowiedzi do spowiedzi”. Wyjaśniając na wstępie teologiczny sens terminu „nawrócenie”, ks. Haręzga przypomniał, że już w językach biblijnych oznaczał on „odwrócenie się od zła i zwrócenie się do Boga”, co staje się punktem wyjścia do nowego początku życia człowieka.

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

- Czyż Chrystus jest podzielony? - pod takim hasłem zaczerpniętym z 1 Listu do Koryntian będzie obchodzony tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Potrwa on od 18 do 25 stycznia. Jednak, jak zachęcają członkowie Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski, modlitwa o jedność potrzebna jest cały rok.

Ogłoszenie konkursów na logo i hymn Światowych Dni Młodzieży 2016

Podczas konferencji prasowej w Sali Okna Papieskiego przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zaprezentowali warunki udziału w konkursach na logotyp oraz hymn ŚDM 2016.

Trzykilogramowa moneta z Janem Pawłem II w kształcie Polski

W obecności Arcybiskupa Wacława Depo i podprzeora Jasnej Góry ojca Sebastiana Mateckiego, 17 stycznia 2014 roku Mennica Papieska i Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie zaprezentowały największą na świecie monetę z Papieżem Polakiem.