Czwarte przykazanie Boże

Czcij ojca twego i matkę twoją

A w tekście biblijnym mamy jeszcze: Abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi (por. Pwt 5,16).

Chociaż to przykazanie umieszczone jest na samym początku drugiej tablicy, jednak jakże często rodziców się nie szanuje.

Sytuacja jednak może ulec zmianie na lepsze, jeśli sami rodzice:

– poczną swoje dziecko dopiero po zawarciu związku małżeńskiego,

– będą wierni codziennej wspólnej modlitwie rodzinnej,

– będą wzorem regularnego uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej i przyjmowaniu sakramentów,

– będą wzorem prawdomówności wobec dzieci oraz dalszego otoczenia,

– będą unikali kłótni wobec dzieci, a jeśli zaistnieje spór, będą dla dzieci świadkami, jak się problemy rozwiązuje,

– nigdy nie będą podważali wobec dzieci autorytetu współmałżonka,

– nigdy, także gdy trzeba ukarać, nie powiedzą dziecku, że go nie kochają, choćby okazało nieprzeciętną złośliwość czy głupotę.

Będą trwać w wierności aż do śmierci.

Może na tej drodze coś się uda poprawić.

Fragment książki „Przestań narzekać, zacznij żyć. Część 1”

Leon Knabit OSB – ur. 26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim, benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Jego blog został nagrodzony statuetką Blog Roku 2011 w kategorii „Profesjonalne”. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.