Msza Święta


Źródło filmu: theveilremoved.com

Msza święta jest to Przenajświętsza Ofiara Nowego i wiecznego Przymierza Bożego z ludźmi, w której JEZUS CHRYSTUS, raz jeden na wszystkie wieki życie swoje ofiarowawszy niegdyś na krzyżu za zbawienie świata, teraz niepojęcie utajony pod postaciami chleba i wina, złączony mistycznie z całą społecznością Kościoła swego świętego, ofiarę swoją krzyżową bezkrwawym sposobem ponawia przez posługę kapłana na uwielbienie Boga, za grzechy nasze i na uproszenie nam łask do zbawienia potrzebnych.

I oto w przeddzień swojej Męki, w Wielki Czwartek, Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb w Ciało swoje, które miało być za nas wydane, a wino w Krew, która miała być przelana dla odpuszczenia grzechów.
To była pierwsza Msza św. I Pan Jezus rzekł jeszcze do Apostołów: To czyńcie na moją pamiątkę — a w ten sposób Apostołowie, oraz ich następcy — kapłani, otrzymali przedziwną moc sprowadzenia na ołtarz samego Chrystusa Pana. Tak więc każda Msza św. czyni nam obecną Ofiarę Pana Jezusa, którą On kiedyś złożył na krzyżu. Albowiem pod postacią chleba jest to samo Ciało, które zawisło za nas na krzyżu, a pod postacią wina — ta sama Krew, która została przelana. A zatem teraz wszyscy chrześcijanie mogą przez Mszę św. uczestniczyć w ofierze złożonej przez Pana Jezusa na krzyżu. Msza św. jest bezkrwawym ponowieniem, czyli sakramentalnym uobecnieniem Ofiary krzyżowej. Jest to jedna i ta sama Ofiara, z tą różnicą, że na krzyżu ofiarował się Pan Jezus sam, a we Mszy św. ofiarujemy się również i my z Panem Jezusem.