Różaniec

Różaniec - z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa - to sposób na życie.

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki - całe nasze - życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna - Jezusa.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut... To jedyne 25 minut z 1440 - które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z pięciu Tajemnic:

Radosna (odmawiana w poniedziałek i sobotę)

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego. 
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety. 
3. Narodzenie Pana Jezusa. 
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. 
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Światła (odmawiana w czwartek)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. 
2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie. 
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. 
4. Przemienienie na górze Tabor. 
5. Ustanowienie Eucharystii.

Bolesna (odmawiana we wtorek i piątek)

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu). 
2. Biczowanie Pana Jezusa. 
3. Ukoronowanie koroną z cierni. 
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. 
5. Śmierć na krzyżu.

Chwalebna (odmawiana w środę i niedzielę)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 
3. Zesłanie Ducha Świętego. 
4. Wniebowzięcie Maryi. 
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.