Gdy się Chrystus rodzi

1. Gdy się Chrystus rodzi, 
i na świat przychodz1. 
Ciemna noc w jasności 
promienistej brodzi 
Aniołowie się radują, 
Pod niebiosy wyśpiewują: 

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

2. Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegl1. 
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegl1.
Bo się narodził Zbawiciel, 
Wszego świata Odkupiciel, 

Gloria...

3. "O niebieskie Duchy, 
i posłowie nieba. 
Powiedzcież wyraźniej 
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy, 
Ledwo od strachu żyjemy". 

Gloria...

4. "Idźcież do Betlejem, 
gdzie Dziecię zrodzone, 
W pieluszki powite, 
w żłobie położone: 
Oddajcie Mu pokłon boski, 
On osłodzi wasze troski". 

Gloria...