Narodził się nam Zbawiciel

1. Narodził się nam Zbawiciel, 
Wszego świata Odkupiciel, 
W Betlejem, żydowskim mieście, 
Z Panny Maryi czystej. 

2. Maryja, Panienka czysta, 
Porodziła Jezusa Chrysta. 
Tegoż w pieluszki powiła 
I do żłobu włożyła. 

3. Gdy pasterze w nocy paśli, 
Stanął przy nich anioł jasny. 
Widząc taką jasność boską, 
Bali się bojaźnią wielką. 

4. Rzekł im anioł: Nie bójcie się, 
Ale się z tego weselcie; 
Narodził się Zbawiciel wam, 
Który rzeczon Chrystus Pan! 

5. Tedy anieli śpiewali
A wielkim głosem wołali
Chwała Bogu z takiej łaski
W niebie na wysokości

6. Chwała, chwała Chryste Tobie
Z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie
Żeś się dla nas tak uniżył
A lud swój wyswobodził