Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa

Ant. Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, w radości Ducha Świętego niech będzie chwała na wieki 
wieków. Amen. Amen. Alleluja, alleluja!
1. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, – który napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym – na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
2. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, – abyśmy byli święci i nieskalani – przed 
Jego obliczem. – Ant.
Ant. Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, w radości Ducha Świętego niech będzie chwała na wieki 
wieków. Amen. Amen. Alleluja, alleluja!
3. Z miłości przeznaczył nas dla siebie – jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa – według 
postanowienia swej woli.
4. Ku chwale majestatu swej łaski, – którą nas obdarzył – w Umiłowanym swoim Synu. – Ant.
5. W Nim mamy odkupienie przez Krew Jego, – odpuszczenie występków – według bogactwa Jego łaski.
6. Szczodrze ją na nas wylał – w postaci wszelkiej mądrości – i zrozumienia. – Ant.
7. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli – według swego postanowienia, – które przedtem w 
Nim powziął.
8. Dla dokonania pełni czasów, – aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystu¬sie jako Głowie: to, 
co w niebiosach i to, co na ziemi. – Ant.
9. Byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, – my, którzyśmy już przedtem złożyli nadzieję – w 
Jezusie Chrystusie.
10. W Nim także zostaliśmy opatrzeni pieczęcią, – obiecanym Duchem Świętym, – który jest zadatkiem 
naszego odkupienia. – Ant.
11. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, – jak była na początku, teraz i zawsze – i na wieki 
wieków. Amen. – Ant.