Boże wieczny, Boże żywy

1. Boże wieczny, Boże żywy, – Odkupicielu prawdziwy, – wysłuchaj nasz głos płaczliwy,
2. Któryś jest na wysokości, – schyl nieba, użycz litości, – spuść się w nasze głębokości.
3. O niebieskie góry srogie, – spuśćcie rosę na ubogie, – dajcie nam Zbawienie drogie.
4. Nie trzymajcie Przejrzanego, – chmury, swoim dżdżem naszego – przynieście Sprawiedliwego.
5. Przyjdź co rychlej, Miłosierny; – o Boże, człowiek mizerny – Ciebie czeka, Tobie wierny.
6. Obejdź się z nami łaskawie, – zmiłuj sie w tak nagłej sprawie, – racz przyjść ku swej wiecznej 
sławie.
7. Odmień, Panie, swój gniew srogi, – odmień, niech człowiek ubogi – nawiedzi Twe święte progi.
8. Usłysz płacz stworzenia Twego, – daj doczekać uciesznego – narodzenia Syna swego.
9. “Amen” krzykniem głosy swymi, – by nas Pan Bóg ze świętymi – złączył poczty anielskimi.
(A230, Ex337, L52, Siedl.3)
71 Boże zmiłuj się nad nami
1. Boże zmiłuj się nad nami, – pobłogosław, udziel łaski.– Niechaj znowu oglądamy – Twe oblicze 
pełne blasku.
Ref. Niechaj sławią Cię narody, – niechaj sławią Cię narody wszystkie.
2. Niech świat cały pozna wreszcie, – Ciebie, Panie, Twoje drogi. – Niechaj przyjmą Twe zbawienie 
– wszyscy ludzie i narody.
3. Niechaj radość zapanuje – pośród ludów całej ziemi, – że Ty, Panie, sprawiedliwy, – rządzisz i 
kierujesz nimi.
4. Ziemia plony już wydała, – Bóg nam dał błogosławieństwo, – niech rozbrzmiewa Jego chwała – w 
każdym czasie, w każdym miejscu.