Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, – za święty, winny szczep Dawida, – który nam poznać dałeś, – przez 
Jezusa, Syna Twego. – Tobie chwała na wieki !
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, – za życie i za wiarę, – którą nam poznać dałeś – przez Jezusa, 
Syna Twego. – Tobie chwała na wieki !
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, – za święte Imię Twoje, – któremu zgotowałeś – mieszkanie w sercach 
naszych. – Tobie chwała na wieki !
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, – za wiarę i za nieśmiertelność, – którą nam poznać dałeś – przez 
Jezusa, Syna Twego. – Tobie chwała na wieki !
5. Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla Imienia Swego, – pokarm i napój dałeś – 
ludziom na pożywienie. – Tobie chwała na wieki !
6. Nam zaś darowałeś – pokarm duchowy oraz napój, – i żywot wieczny przez Jezusa, Syna Twego. – 
Tobie chwała na wieki !
7. Pomnij, Panie na Swój Kościół – i wybaw go od wszelkiego złego, – i doprowadź Go w miłości 
swojej – do Królestwa Twego. – Tobie chwała na wieki !
8. Niechaj przyjdzie Twa łaska – i niech przeminie ten świat. – Kto święty, niech przystąpi, – 
kto nim nie jest, niech czyni pokutę. – Przyjdź, Panie Jezu. Amen!