Wszystkie nasze dzienne sprawy

1. Wszystkie nasze dzienne sprawy – przyjm litośnie, Boże prawy. – A gdy będziem zasypiali – 
niech Cię nawet sen nasz chwali.
2. Twoje oczy obrócone – dzień i noc patrzą w tę stronę, – gdzie niedołężność człowieka – Twojego 
ratunku czeka.
3. Odwracaj nocne przygody, – od wszelakiej broń nas szkody, – miej nas zawsze w swojej pieczy, – 
Stóżu i Sędzio człowieczy.
4. A gdy już niebo osiądziem – Tobie wspólnie śpiewać będziem; – Boże w Trójcy niepojęty, – 
Święty, na wiek wieków Święty.