Zwycięzca śmierci

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana – wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. – Naród 
niewierny trwoży się, przestrasza, – na cud Jonasza. Alleluja!
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza. – Anioł zstępuje, niewiasty pociesza. – Patrzcie, 
tak mówi, grób ten próżny został, – Pan zmartwychpowstał. Alleluja!
3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale – gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. – Ojcu Swojemu już 
uczynił zadość, – nam niesie radość. Alleluja!
4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, – utwierdza w wierze, aby nie wątpili. – Obcuje z 
nimi, daje nauk wiele – o Swym Kościele. Alleluja!
5. Już nie przestaje z narodem niewiernym, – samym się tylko ukazuje wiernym: – nieśmiertelności 
przedstawia znamiona – wśród uczniów grona. Alleluja!
6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone – i śmierć haniebna są już nagrodzone – za poniżenia został 
wywyższony – nad wszystkie trony. Alleluja!
7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele: – Oto zabity Bóg Twój żyje w ciele. – Śpiewaj z 
weselem: “Pan króluje z drzewa”, – jak Dawid śpiewa. Alleluja!
8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona. – Wina pierwszego rodzica zgładzona. – Niebios 
zamkniętych jest otwarta brama – synom Adama. Alleluja!
9. Więc potargawszy nałogi grzechowe, – Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, – z dala mijając 
nieszczęść naszych groby, – miejsca, osoby. Alleluja!
10. Przez Twe chwalebne, Chryste, Zmartwychwstanie – daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie – i 
niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my – zmartwychwstaniemy. Alleluja!