Cmentarz Parafialny

Cmentarz parafialny przy ul. Zawiłej należy do piękniejszych cmentarzy Krakowa. Jest własnością parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie – Borku Fałęckim. Oznacza to, że prawo pochówku na tym cmentarzu maja tylko mieszkańcy tej parafii i wszyscy którzy posiadają grób lub grobowiec rodzinny nabyty w okresie zamieszkiwania w parafii. Początek powstania cmentarz zbiega się z początkiem duszpasterstwa na tym terenie. W 1924 roku Ks. Wojciech Karabuła został skierowany przez Księcia Metropolitę Adama Stefana Sapiechę jako duszpasterz a od marca 1925 jako proboszcz do Borku Fałęckiego. Już w 1924 roku Ks. Karabuła przygotował teren pod cmentarz, który parafia otrzymała od Gminy w Borku Fałęckim. Razem z parafianami i dziećmi ze szkoły Ks. Karabuła, jak pisze w kronice, wykonał ogrodzenie i wybudował „Kostnicę”. W miarę powiększania się parafii poszerzano cmentarz kilka razy. Obecnie ma 3,9620 ha powierzchni. Na cmentarzu znajduje się ok. 4000 grobów i grobowców. Cmentarz jest podzielony na 33 kwatery. Po dokonanej inwentaryzacji wszystkie groby wpisane są do komputerowej ewidencji cmentarza. Jest jeszcze cześć cmentarza do zagospodarowania. 
Cmentarz to miejsce święte na którym spoczywają w grobach doczesne szczątki naszych krewnych zmarłych. To chyba jedyne miejsce, które skłania każdego człowieka do refleksji na własnym życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. To dobry zwyczaj by właśnie tu na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata w codzienności zajęć. Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę cmentarza. 
Parafialny cmentarz przy ul. Zawiłej jest położony w jednym z najbardziej malowniczych zakątków naszej dzielnicy. W lesie sosnowym, otoczony zielenią, gdzie wiosna i latem słychać śpiew ptaków i czuć zapach trawy. To też pomaga w refleksji i wytchnieniu i to też powinno mobilizować nas do troski o to miejsce gdzie przychodzimy, aby przy grobie się pomodlić, aby na chwile być z najbliższymi, którzy odeszli do Pana.
W ostatnich latach zostały podjęte konieczne prace na cmentarzu. Główne alejki częściowo zostały utwardzone i pokryte asfaltem. Plac przed kaplicą został wyłożony kostka brukową. Przy wejściu na cmentarz jest tablica informacyjna z podziałem na kwatery. Przy kaplicy jest ustawiony nowy dzwon, którego dźwięczny głos żegna zmarłych parafian w dniu ich pogrzebu. W kaplicy zainstalowano nowe nagłośnienie. Usunięto klika starych drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Są poddawane pielęgnacji piękne okazy drzew sosny. Na bieżąco są wywożone śmieci o odpady z cmentarza. To wszystko jest możliwe dzięki ofiarności wiernych i dzięki opłatom cmentarnym od poszczególnych grobów i grobowców. 

Podobnie jak na innych cmentarzach Krakowa, także na naszym cmentarzu zostały ustalone następujące zasady troski o cmentarz. 
- Rodzina przez cały rok w własnym z troszczy się o grób swoich zmarłych
- Wszelkie prace remontowe i budowlane przy grobowcach i nagrobkach należy zgłosić w kancelarii parafialnej i uzyskać zezwolenie dla wykonawców na wjazd na cmentarz.
- Projekt nowego grobowca należy uzgodnić z zarządem cmentarza ewentualnie wskazać wykonawców.
- Nie wolno stawiać ławeczek przy grobowcach bez wcześniejszego uzgodnienia i dokonania odpowiedniej opłaty w kancelarii (często ławeczki są stawiane w przejściach, przeszkadzają w dojściu do grobów zagrażają bezpieczeństwu).
- Śmieci i odpady z cmentarza należy wrzucać do odpowiednich pojemników, nigdy pod grób sąsiada, nigdy za ogrodzenie i nigdy do lasu.
- Nie wolno wprowadzać psów na cmentarz 
- Za grób ziemny należy wnosić opłatę co 20 lat począwszy od pierwszego pochówku (dzierżawa i koszty utrzymania cmentarza: wywóz śmieci, remonty, pielęgnacja).
Planujemy dokończyć ogrodzenie cmentarza o strony lasku i kolejne alejki cmentarza, zabezpieczyć pojemnik na śmieci, tak by nie było możliwości dowożenia śmieci z zewnątrz. Niestety pomimo próśb i apeli nadal przywożone są odpady i śmieci do pojemnika cmentarnego lub do lasu. To świadczy o bezczelności i braku kultury. Reagujmy wszyscy na takie zło, dbajmy o piękno i czystość na naszym cmentarzu. Niech ta troska o cmentarz będzie przejawem naszej wiary, szacunku do miejsca świętego, gdzie spoczywają nasi zmarli krewni i przyjaciele.