Cmentarz Parafialny - opłaty

Sprawy cmentarne załatwiane są w kancelarii parafialnej w czwartki w godz. 16.00-17.00 (poza lipcem i sierpniem) oraz w piątki w godz. 9.30-11.30.

Zasady pochówków i opłat cmentarnych
obowiązujących na cmentarzu parafialnym
w Krakowie – Borku Fałęckim przy ul. Zawiłej

1. Cmentarz w Krakowie – Borku Fałęckim jest cmentarzem parafialnym, zarządzanym przez Parafię Matki Bożej Zwycięskiej. Składane ofiary przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie cmentarza oraz niezbędne inwestycje.

2. Ofiary na utrzymanie cmentarza składa się za groby ziemne co 20 lat, a za grobowce co 30 lat bez wezwania. Wpłaty dokonuje się z góry na kolejny okres. Po upływie tego okresu groby będą przeznaczane do likwidacji i nowego pochówku.

3. Przy załatwianiu formalności pogrzebowych należy przedstawić do wglądu wszelkie posiadane dokumenty potwierdzające prawo dysponowania grobem i dotyczące złożonych ofiar.

4. Ofiarę za udostępnienie nowego miejsca do pochówku i nienaruszalność grobu ziemnego na 20 lat należy złożyć przed pogrzebem. Osoba składająca ofiarę za przydzielenie miejsca staje się dysponentem grobu.

5. Przed pochówkiem do istniejącego grobu należy uzupełnić opłatę cmentarną do pełnych 20 lat (w przypadku grobu ziemnego) lub 30 lat (w przypadku grobowca).

6. Przy ustalaniu miejsca pochówku należy przedstawić na cmentarzu Zaświadczenie z Kancelarii Parafialnej.

7. Zgodę na pochowanie kolejnego zmarłego do istniejącego grobu wyraża aktualny dysponent grobu – osobiście w kancelarii parafialnej lub poprzez własnoręcznie podpisane oświadczenie, przedłożone przez osobę załatwiającą formalności pogrzebowe. Nie dotyczy to pochówku dysponenta grobu oraz przypadku wcześniejszego złożenia w kancelarii takiego oświadczenia. W przypadku, gdy grób ma kilku dysponentów, każdy z nich ma prawo pochować osoby przez siebie wskazane.

8. Przed planowanym montażem lub remontem nagrobka należy uzyskać stosowne zezwolenie i opłacić wjazd na cmentarz.

Opłaty cmentarne

Systematycznie dokonywane opłaty są wyrazem troski o nasz cmentarz parafialny. To pozwala podejmować inwestycje i utrzymać odpowiedni porządek na cmentarzu. Liczymy tu na zrozumienie i solidność. Raduje nas fakt wielkiego zrozumienia tej kwestii u wielu parafian. Często parafianie składają dodatkowe ofiary w związku z większymi inwestycjami na cmentarzu. Wykonane prace na cmentarzu były możliwe tylko dzięki ofiarom i systematycznie wnoszonym opłatom od grobów i grobowców. Za to zrozumienie i za wszelkie ofiary na cele cmentarne serdecznie dziękujemy.