Placówki Dyplomatyczne RP na świecie

V - Placówki Dyplomatyczne RP za granicą

VANUATU
Brak placówki dyplomatycznej.

Źródło: MSZ