Flaga Polski

Kolor biały i czerwony, wprowadzone po raz pierwszy w 1831 jako barwy państwowe. W układzie poziomym barwa biała jest u góry, natomiast w pionowym barwa biała znajduje się z prawej strony barwy czerwonej.

Flaga Państwowa

Flaga Przedstawicielstw Dyplomatycznych i Bandera