Warto wiedzieć

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

- Czyż Chrystus jest podzielony? - pod takim hasłem zaczerpniętym z 1 Listu do Koryntian będzie obchodzony tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Potrwa on od 18 do 25 stycznia. Jednak, jak zachęcają członkowie Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski, modlitwa o jedność potrzebna jest cały rok.

Wspólne nabożeństwa ekumeniczne w świątyniach i kaplicach Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ekumeniczne spotkania na konferencjach i wystawach - to już stałe elementy programu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczną nowością ekumenicznych obchodów będzie szczególna modlitwa w intencji Syrii. Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski zdecydowała, że piątek, 24 stycznia 2014 r., będzie dniem solidarności z chrześcijanami w tym kraju. Zaplanowano też lokalne sesje (m.in. na KUL) poświęcone sytuacji w Syrii. "W całym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, a szczególnie w tym dniu, chcemy wesprzeć modlitwą, postem i ofiarą chrześcijan, którzy cierpią tam z powodu swej przynależności religijnej" – podkreśla ks. Sławomir Pawłowski SAC z Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

We wszystkich diecezjach od 18 do 25 stycznia będą trwać lokalne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Warszawie centralne nabożeństwo z tej okazji odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia o godz. 18.00 w katedrze prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny. Na program obchodów w archidiecezji białostockiej złożą się m.in. trójgłos ekumeniczny katolicko-protestancko-prawosławny oraz wieczór poetycki. W Poznaniu Tydzień Modlitw przedłuży się do 30 stycznia, a zakończy go modlitwa kanonami z Taizé w poznańskim kościele pw. św. Wojciecha. Warto zwrócić też uwagę na Tydzień Ekumeniczny w Kielcach, który po raz pierwszy rozpocznie się w bazylice katedralnej, a nie jak dotąd w seminaryjnym kościele Trójcy Świętej.

Termin Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ma symboliczne znaczenie. Obejmuje bowiem czas między dniem wspomnienia św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia). Inicjatywa przygotowywana jest przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan i odbywa się od 1968 r.

Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali w tym roku chrześcijanie z Kanady. Podczas poszczególnych dni ekumenicznej oktawy kolejno będą rozważane tematy takie jak:  "Razem... jesteśmy powołani do świętości"; "Razem... dziękujemy za Bożą łaskę w innych"; "Razem... nie brak nam żadnego duchowego daru"; "Razem... potwierdzamy, że Bóg jest wierny"; "Razem... jesteśmy wezwani do współuczestnictwa"; "Razem... poszukujemy porozumienia"; "Razem... należymy do Chrystusa" oraz "Razem... głosimy Ewangelię".

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Podobnie jak w latach ubiegłych, wydały one razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, tematy do refleksji, modlitwy, informacje o sytuacji ekumenicznej w Kanadzie.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Źródło: Konferencja Episkopatu Polski