Bractwo świętego Piusa X

Niemal nazajutrz po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, ujawnili się w Kościele tzw. Tradycjonaliści. Uważają oni, że sobór ten wywołał ogromny kryzys w Kościele katolickim i doprowadził go na skraj przepaści.

Tradycjonaliści sądzą, że zmiany wprowadzone na Soborze Watykańskim II przeczą całej Tradycji Katolickiej i są właściwie odwróceniem się papieża, kardynałów i biskupów od wiary katolickiej. Sprzeciwiają się tradycjonaliści nowościom w Kościele - jak sądzą - czyli: ekumenizmowi z innymi chrześcijanami, dialogowi religijnemu z religiami niechrześcijańskimi, wolności religijnej, zmianom w liturgii mszy św. i wprowadzeniu języków narodowych do liturgii. 

Zarzucają też, że Kościół stał się liberalny i modernistyczny, a to wszystko doprowadziło do kryzysu katolicyzmu na świecie. Jednym słowem tradycjonaliści potępiają Sobór Watykański II i dystansują się od jego ustaleń.

Największym i najdawniejszym ugrupowaniem tradycjonalistów jest Bractwo św. Piusa X. Niektórzy z tradycjonalistów posunęli się nawet do stwierdzenia, że papież właściwie nie jest papieżem - nazwano ich sedewakantystami. Są oni najbardziej radykalnymi tradycjonalistami. Z pośród zaś sedewakantystów wywodzi się też kilku obecnych antypapiezy. Liczbę wszystkich tradycjonalistów określa się od 200 tys. do 2 milionów osób. Najpewniejsza jednak wydaje się liczba ok. 500 tys. osób, z czego połowa - 250 tys. przypada na Bractwo św. Piusa.

Największą i najbardziej znaczącą organizacją tradycjonalistyczną jest obecnie Bractwo św. Piusa X. Tworzą je skrajni zwolennicy schizmatyckiego arcybiskupa Marcelego Lefebvre'a (1905- 1991). Niektórzy zarzucają bractwu herezję, ponieważ nie uznaje ono II Soboru Watykańskiego. A jeszcze inni widzą w tej organizacji cechy mentalności sekciarskiej. W najlepszym razie należy uznać sytuację bractwa za nieuregulowaną kanonicznie. Abp Lefebvre założył Bractwo św. Piusa X w listopadzie 1970 roku, będąc jeszcze w Kościele katolickim. 

Opuścił on następnie Kościół Katolicki, wypowiadając posłuszeństwo papieżowi i pociągając za sobą znaczną ilość świeckich i kilkuset księży, szczególnie z terenów Francji i Szwajcarii. Abp Lefebvre już w 1975 i 1976 mimo ostrzeżeń papieża Pawła VI, samowolnie wyświęcił diakonów na kapłanów za co został zawieszony w czynnościach (suspendowany). W czerwcu 1988 roku Lefebvre, mimo sprzeciwu papieża Jana Pawła II wyświęcił samowolnie 4 kapłanów na biskupów, co było czynem schizmatyckim i spowodowało schizmę oraz - jak uważają niektórzy - wykluczenie abp Lefebvre'a z Kościoła katolickiego (ekskomunika). Papież w swym Liście Apostolskim "Ecclesia Dei" nakazał osobom związanym z abp Lefebvrem, aby "w żaden sposób nie wspierali tego ruchu".

Lefebvre i jego zwolennicy uważają, że Sobór Watykański II był raczej "spiskiem" przeciwko prawdziwej wierze katolickiej, a zmiany dokonane na soborze oznaczają modernizm i protestantyzację katolicyzmu, itd. Wierzą, iż w Kościele katolickim panuje największy kryzys, jaki kiedykolwiek istniał w historii katolicyzmu. Niektórzy zarzucają im nawet, głoszenie takich poglądów, że cały Kościół katolicki został zwiedziony przez szatana na czele z papieżami: Janem XXIII, Pawłem VI i Janem Pawłem II. Oficjalnie uznają Jana Pawła II za głowę Kościoła i papieża. Jednakże wielu praktycznie nie uznaje go za głowę Kościoła twierdząc, że "Kościół i papież popadli w herezję, a w Watykanie do głosu doszła masoneria". 

Głoszą oni m.in. następujące poglądy: 

- nowa msza może być ważna, jednakże stanowi ona wypaczenie wiary, tak więc księża nie powinni jej odprawiać, a świeccy nie powinni w niej uczestniczyć, 

- obecny świat jest oparty na antykatolickich zasadach, które podminowują Kościół lat 50-tych,

- "odnowa" pogrzebała Kościół katolicki na tyle, że pozostawanie prawdziwym katolikiem może oznaczać ekskomunikę, 

- Sobór Watykański II był legalnie zebranym Zgromadzeniem, ale jego rozmyślnie dwuznaczne dokumenty otworzyły Kościół na błędy,

- papież Jan Paweł II pomimo pozorów konserwatyzmu jest liberałem, który niszczy Kościół katolicki, jednakże nie przestaje być przez to papieżem,

- liberalni zwierzchnicy Kościoła muszą być respektowani jako zwierzchnicy, jednakże w stosunku do nich nie obowiązuje posłuszeństwo,

- ruch ekumeniczny traktują jako coś co pochodzi od szatana, a nie od Ducha Św., 

- sprzeciwiają się też idei wolności religijnej,

- abp Lefebvre był heroicznym obrońcą wiary katolickiej i jest najlepszym katolikiem od czasu II Soboru Watykańskiego, 

- sprzeciwiając się odnowie liturgicznej wprowadzonej po ostatnim soborze, uznają tylko "starą mszę św." odprawianą w rycie trydenckim, tj. tyłem do wiernych i w języku łacińskim.

- kwestionują ideę kolegialność biskupów oraz uważają ruchy odnowy Kościoła zapoczątkowane po II Soborze Watykańskim za protestantyzację katolicyzmu, a nawet - jak sądzą niektórzy - uważają je za dzieło szatana (chodzi np.: o Odnowę Charyzmatyczną, Neokatechumenat, itd.).

Zwolennicy abp Lefebvre'a posiadają własne seminarium w Szwajcarii w Econe, gdzie szkolą swych księży. Rozpowszechniają też informacje, że nie są schizmą i herezją, a wszyscy mogą brać udział w ich Mszach Trydenckich. Od jakiegoś czasu w Polsce działa ich wydawnictwo "Te Deum", które publikuje szereg książek propagujących ich ideologie i przekonania. Wydają też po polsku czasopisma "Zawsze wierni Prawdzie Katolickiej - Prawdzie Jedynej".

Czasopismo to i inna literatura Bractwa św. Piusa X są nasycone w dużej mierze krytyką i niechęcią do Kościoła katolickiego, papieża i Soboru Watykańskiego II. Bractwa św. Piusa X nie należy mylić z Bractwem św. Piotra, do której należą zwolennicy Mszy i obrządku trydenckiego, którzy jednak pozostali w Kościele Katolickim, kierując się posłuszeństwem papieżowi. 

Bractwo św. Piotra powstało na skutek rozłamu w Bractwie św. Piusa X w momencie kiedy przełożony tego bractwa, arcybiskup Lefebvre, zerwał z Kościołem Katolickim i wypowiedział posłuszeństwo papieżowi. 

Część wiernych i księży, którzy chcieli pozostać posłuszni papieżowi i być nadal w Kościele katolickim odłączyła się od Lefebvre'a i za zgodą papieża utworzyła Bractwo św. Piotra, które jest częścią Kościoła katolickiego. Bractwo św. Piusa X liczy na całym świecie 360 księży, 210 kleryków, 50 sióstr zakonnych i ok. 250 tysięcy wiernych. Inna ich nazwa to: Bractwo Piusa X, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, Bractwo Księży św. Piusa X, Wspólnota św. Piusa X, integryści. Kościół integrystów.

Brat Tymoteusz S. 
Toruń

Sekty i Fakty - nr 4/99