Antonio A. Borelli - FATIMA: orędzie tragedii czy nadziei?

Niniejsza praca wydana początkowo w Sao Paulo (Brazylia) w maju 1967 r. z okazji pięćdziesięciolecia objawień w Fatimie była sukcesywnie poprawiana i rozszerzana w oparciu o rękopisy Siostry Łucji i ujawniane dokumenty dotyczące objawień. Książka, którą oddajemy do rąk polskiego czytelnika, doczekała się do tej pory 122 wydań w 18 językach w ponad 3,7 mln egzemplarzy. Obecnie jest również rozprowadzana w krajach Europy Wschodniej (wydana po rosyjsku, ukraińsku, białorusku, litewsku, łotewsku i estońsku) w ramach akcji "Światła na Wschód", której celem jest propagowanie orędzia z Fatimy w byłych krajach komunistycznych. Organizatorami tej akcji są Stowarzyszenia TFP z Europy Zachodniej, a ostatnio przyłączyło się do niej również Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, będące polskim wydawcą tej książki...

Opublikowano za zgodą:
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi