Twoja Modlitwa

Rano, gdy się obudzisz, witasz się z rodzicami. Mówisz dzień dobry albo cześć, dajesz im buziaka.

Wieczorem, żegnasz się z nimi przed snem.

Czy pamiętasz również o tym, aby rano przywitać się a wieczór pożegnać z Panem Jezusem?

Uklęknij rano na chwilkę, podobnie zrób wieczorem przed snem. Porozmawiaj z Panem Jezusem, opowiedz Mu jak ci minął dzień, co śniło ci się w nocy. Poproś Go i pomódl się.

Twoje spotkanie z Panem Jezusem (rano i wieczorem)

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. (przeżegnaj się)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. (przeżegnaj się)

Petrus