Radio Fiat Częstochowa

Archidiecezjalna Katolicka Rozgłośnia Radiowa „FIAT” została założona w 1991 roku jako pierwsze w Polsce radio katolickie z zasięgiem w promieniu 100 km od Częstochowy. Promuje ona polską kulturę, pielęgnuje wartości katolickie i narodowe w duchu tradycji. Jest to instytucja, którą słuchacze darzą zaufaniem i często zwracają się do niej o wsparcie. 

Radio „FIAT” pośredniczy w świadczeniu pomocy osobom potrzebującym, m.in. poprzez stałą zbiórkę odzieży. Za działalność charytatywną odpowiedzialne jest Koło „Caritas” prowadzone przez wolontariuszy. Przy radiu zgromadziła się również grupa lokalnych przedsiębiorców i osób publicznych, zrzeszona w klubie Gospodarczej Rady Inicjatyw Lokalnych. Przy współpracy Koła „Caritas”, klubu oraz radiosłuchaczy możliwe było zorganizowanie wielu akcji charytatywnych. Do najważniejszych należą: pomoc powodzianom, stała pomoc Polakom mieszkającym na Wileńszczyźnie, organizowanie kolonii dla dzieci, stała opieka nad polskimi szkołami na Litwie. 

Rozgłośnia patronuje ważnym inicjatywom, m.in. powołaniu częstochowskiego państwowego uniwersytetu. Obejmuje też patronat medialny podczas licznych imprez kulturalnych i religijnych.