Pieśni Patriotyczne

Boże coś Polskę 

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otaczał blaskiem potęg i chwały, 
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały. 
Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie 
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! 

2. Ty któryś potem tknięty jej upadkiem, 
Wspierał walczących za najświętszą sprawę 
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, 
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę 
Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie 
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! 

Bogarodzico 

1. Bogarodzico Dziewico, Dziewico! 
Usłysz nas, Matko Boża, 
Usłysz nas! 
To ojców naszych śpiew. 
Wolności błyska zorza! 
Wolności bije dzwon! 
Bogarodzico! 
Wolnego ludu krew 
Zanieś przed Boga tron 
Wolnego ludu śpiew 
Zanieś przed Boga tron! 

2. Bogarodzico Dziewico, Dziewico! 
Usłysz nas, Matko nasza, 
Usłysz nas! 
Niech ojców naszych Bóg 
I nam królować raczy! 
Wraz z Synem, Matko, Twym! 
Bogarodzico! 
Niech nam nie bluźni wróg, 
Ni wiary naszej tknie: 
Niech nam nie bluźni wróg, 
Ni wiary naszej tknie! 
Bogarodzico Dziewico, Dziewico! 
Usłysz nas, Matko nasza! 
Usłysz nas!

ROTA 

1. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, 
Nie damy pogrześć mowy, 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep piastowy. 
Nie damy by nas zniemczył wróg! 
Ref.: Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

2. Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy ducha, 
Aż się rozpadnie w proch i w pył 
Krzyżacka zawierucha. 
Twierdzą nam będzie każdy próg. 
Ref.: Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

3. Nie damy miana polski zgnieść, 
Nie pójdziem żywo w trumnę 
W Ojczyzny imię i w jej cześć 
Podnosim czoła dumne. 
Odzyska ziemię dziadów wnuk. 
Ref.: Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

4. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 
Ni dzieci nam germanił! 
Orężny wstanie hufiec nasz, 
Duch będzie nam hetmanił. 
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. 
Ref.: Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Gaude Mater Polonia 

1. Gaude, Mater Polonia, 
Prole fecunda nobili, 
Summi Regis magnalia 
Laude frequenta vigili. 

2. Cuius benigna gratia 
Stanislai Pontificis 
Passionis insignia 
Signis fulgent mirificis 

3. Tyranni truculentiam 
Qui dum constanter arguit 
Martyrii victoriam 
Membratim caesus meruit