Warto wiedzieć

My, ochrzczeni Duchem Świętym

Najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” [87/3/2014] zachęca do powierzenia swojego życia Duchowi Świętemu. Biskup Andrzej Siemieniewski, profesor teologii duchowości, w rozmowie z Cezarym Sękalskim przypomina o obietnicy Syna Bożego przemieniającej chrześcijaństwo z obciążającego trudu w uskrzydlające zaproszenie. Wskazuje, że to darowana moc z wysoka pozwala nam w pełni odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, o czym często zapominamy. Biskup mówi też o przemianie, jaka dokonała się w jego życiu dzięki pogłębieniu relacji z Duchem Świętym.

„Głosu Ojca Pio” [87/3/2014] – temat numeru: My, ochrzczeni Duchem Świętym

Najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” [87/3/2014] zachęca do powierzenia swojego życia Duchowi Świętemu. Biskup Andrzej Siemieniewski, profesor teologii duchowości, w rozmowie z Cezarym Sękalskim przypomina o obietnicy Syna Bożego przemieniającej chrześcijaństwo z obciążającego trudu w uskrzydlające zaproszenie. Wskazuje, że to darowana moc z wysoka pozwala nam w pełni odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, o czym często zapominamy. Biskup mówi też o przemianie, jaka dokonała się w jego życiu dzięki pogłębieniu relacji z Duchem Świętym.

Historie otwarcia się na Ducha Pocieszyciela przez innych ludzi znajdziemy w tekście „Upili się młodym winem”, który opowiada o początkach Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Uzupełnia je sylwetka Marii Jurczyńskiej z Żar. Była zwyczajną kobietą: żoną i matką pięciorga dzieci. Nie miała wykształcenia teologicznego, a mimo to otrzymała misję kierownictwa duchowego kapłanów i osób zakonnych. Prowadzoną przez nią działalność zaaprobował Jan Paweł II i udzielił jej błogosławieństwa.

Napełnienie duszy i serca człowieka Duchem Świętym domaga się specjalnej modlitwy – charyzmatycznej. Jej tajniki przedstawia o. Waldemar Korba OFMCap w tekście zatytułowanym „Nic lepszego nie może cię spotkać”. W ten sposób modlił się również Ojciec Pio. John Corriveau OFMCap pisze, że charakterystyczną cechą jego modlitw były inwokacje i liturgiczne hymny do Ducha Świętego.

Ponadto w numerze przeczytamy historię Wenecji – potęgi zbudowanej ze strachu, świadectwo wiary dane podczas wakacyjnej podróży pociągiem, a także wspomnienie o pierwszym propagatorze kultu Ojca Pio w Polsce, niedawno zmarłym o. Gracjanie Majce OFMCap.

Numer zamyka felieton „Bóg jak kromka chleba”, który podpowiada, jak na co dzień zaprosić Stwórcę do swego życia: „Nie jest to trwanie w wielkim modlitewnym uniesieniu, lecz zwykłe spotkanie przy śniadaniu. Niby nic nie mówię, a jednak… Parzę kawę, szykuję kromkę, robiąc przy tym znak krzyża. Tak wygląda poranna przestrzeń mojej modlitwy. Ale nie zawsze poranek jest łatwy…”.

Wybrane artykuły

Boże nic
Uskrzydlające zaproszenie


„Głos Ojca Pio” [87/3/2014]

www.glosojcapio.pl