Warto wiedzieć

Papieski list do rodzin przed Synodem

Specjalnym listem Papież zachęca wszystkie rodziny, by modliły się za nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów, planowane na październik b.r. Jego tematem są bowiem „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. 

Franciszek podkreśla, że to ważne spotkanie angażuje wszystkich członków Ludu Bożego. Aktywnie uczestniczą oni w jego przygotowaniu „poprzez konkretne propozycje i niezbędny wkład modlitwy. Wsparcie modlitewne jest niezwykle potrzebne i znaczące, zwłaszcza z Waszej strony, drogie rodziny – pisze Ojciec Święty. – To zgromadzenie synodalne jest bowiem poświęcone szczególnie Wam, Waszemu powołaniu i misji w Kościele i w społeczeństwie, problemom małżeństwa, życia rodzinnego, wychowaniu dzieci oraz roli rodziny w misji Kościoła”. 

Papież prosi zatem rodziny o modlitwę, aby Duch Święty „oświecił ojców synodalnych i prowadził ich w tym niełatwym zadaniu”. Przypomina, że rok po Synodzie nadzwyczajnym zbierze się jego zgromadzenie zwyczajne na ten sam temat. Krótko przed nim, we wrześniu przyszłego roku, odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii. Ojciec Święty zachęca do wspólnej modlitwy za te trzy wydarzenia, by przez nie „Kościół podjął prawdziwą drogę rozeznania i odpowiednie środki duszpasterskie”. Ma on „pomóc rodzinom w stawieniu czoła aktualnym wyzwaniom ze światłem i mocą, które pochodzą z Ewangelii”.

Papieski list do rodzin nosi datę 2 lutego 2014 r. Nawiązując do obchodzonego w tym dniu Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, Franciszek zwraca uwagę, że doszło wtedy do spotkania pokoleń: Maryi i Józefa z Dzieciątkiem oraz dwojga starców, Symeona i Anny.

„Naprawdę Jezus sprawia, że pokolenia spotykają się i jednoczą! On jest niewyczerpanym źródłem tej miłości, która przezwycięża wszelkie zamknięcie, każdą samotność i smutek – pisze Ojciec Święty do rodzin. – Na Waszej drodze życia rodzinnego dzielicie ze sobą wiele pięknych chwil: posiłki, odpoczynek, pracę domową, zabawy, modlitwy, podróże i pielgrzymki, dzieła solidarności. Jednakże, jeśli nie ma miłości, wówczas brak radości, a prawdziwą miłość daje nam Jezus: On daje nam swoje Słowo, które oświeca naszą drogę; daje nam Chleb życia, który podtrzymuje codzienny trud naszego pielgrzymowania”. Prosząc rodziny, by modliły się za Synod, Papież sam również poleca się ich modlitwie.


Źródło: Radio Watykańskie