Wesołą nowinę

1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie, 
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.

Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie jest ta Dziecina? 
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, 
pokój ludziom głoszą duchy światłości.

Jak miła...

3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, 
pokłonem uczciła to Niemowlątko.

Jak miła...

4. Którego zrodziła, Bogiem uznała, 
i Panną, jak była, Panną została. 

Jak miła...

5. Królowie na wschodzie już to poznali 
i w Judzkim narodzie szukać jechali.

Jak miła...

6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła, 
do szopy w Betlejem zaprowadziła.

Jak miła...

7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego. 
Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego!

Jak miła to nowina! 
Już wiemy, gdzie Dziecina. 
Wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy.