Pójdźmy wszyscy do stajenki

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
Do Jezusa i Panienki! 
Powitajmy maleńkiego 
I Maryję, Matkę Jego. 

2. Witaj, Jezu ukochany, 
Od Patryjarchów czekany, 
Od Proroków ogłoszony, 
Od narodów upragniony. 

3. Witaj, Dziecinko w żłobie, 
Wyznajemy Boga w Tobie 
Coś się narodził tej nocy 
Byś nas wyrwał z czarta mocy. 

4. Witaj Jezu nam zjawiony:
Witaj dwakroć narodzony,
Raz z ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z matki człowiekiem

5. Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w boskiej osobie
Dwie natury różne sobie

6. O, szczęśliwi pastuszkowie, 
Któż radość waszą wypowie? 
Czego ojcowie żądali, 
Byście pierwsi oglądali. 

7. O Jezu nasze kochanie,
Czemu nad niebios mieszkanie
Przekłądasz nędzę, ubóstwo,
I wyniszczesz swoje Bóśtwo?