Jasnogórska można Pani

1. Jasnogórska można Pani, Maryjo ! – Święta Matko Chrystusowa, Maryjo ! – My, Twe dzieci i 
poddani, – w wiarę ojców zasłuchani, – wyznajemy dziś na nowo, – żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo !
2. Imię Twe Bogurodzica, Maryjo ! – pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo ! – Radość niesie 
polskiej duszy, – grzeszne serce łaską kruszy, – budzi wiarę i nadzieję – i miłością w nas goreje, 
Maryjo !
3. Spoza wotów i hejnałów, Maryjo ! – zejdź na ziemię, o, łaskawa, Maryjo ! – Niech opieka Twoich 
dłoni, – przed niewiary grzechem broni. – Przemień dusze, serca, czyny, – miłosierdziem swego Syna, 
Maryjo !
4. Tyś nam tarczą i ochroną, Maryjo ! – Z berłem władczym i koroną, Maryjo ! – Bóg przez Ciebie 
nas wysłucha – w Imię Ojca, Syna, Ducha. – Prowadź, Matko, swoje dzieci, – w wiary nowe tysiąclecie, 
Maryjo !