Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Ant. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, – tam znajdziesz Boga żywego.
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, – weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga, – i czystym sercem miłujmy się nawzajem.
(2) Z pokorą szczerą kochajmy Boga, – z czystego serca miłujmy się nawzajem.
Ant. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, – tam znajdziesz Boga żywego.
3. Skoro wszyscy tu się gromadzimy, – strzeżmy się tego, co nas rozdziela. 
(3) Skoro się wszyscy tu gromadzimy, – strzeżmy się tego, co nas rozdziela. 
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, – a pośrodku nas niech będzie Chrystus. – Ant.
(4) Niech ustaną gniewy i spory, – a pośrodku nas niech będzie Chrystus. – Ant.
5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze Chryste Boże, – razem ze świętymi, w chwale Twego królestwa.
6. To będzie naszą radością czystą i bez granic – przez nieskończone wieki wieków. Amen. – Ant.