Bogarodzico

1. Bogarodzico Dziewico, Dziewico! 
Usłysz nas, Matko Boża, 
Usłysz nas! 
To ojców naszych śpiew. 
Wolności błyska zorza! 
Wolności bije dzwon! 
Bogarodzico! 
Wolnego ludu krew 
Zanieś przed Boga tron 
Wolnego ludu śpiew 
Zanieś przed Boga tron! 

2. Bogarodzico Dziewico, Dziewico! 
Usłysz nas, Matko nasza, 
Usłysz nas! 
Niech ojców naszych Bóg 
I nam królować raczy! 
Wraz z Synem, Matko, Twym! 
Bogarodzico! 
Niech nam nie bluźni wróg, 
Ni wiary naszej tknie: 
Niech nam nie bluźni wróg, 
Ni wiary naszej tknie! 
Bogarodzico Dziewico, Dziewico! 
Usłysz nas, Matko nasza! 
Usłysz nas!