Dzisiaj w Betlejem

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, – wesoła nowina, – że Panna czysta, że Panna czysta, – 
porodziła Syna. – Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, – Anieli grają, Króle witają, – Pasterze 
śpiewają, bydlęta klękają, – cuda, cuda ogłaszają.
2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje – i Józef święty i Józef święty Ono pielęgnuje. 
– Chrystus się rodzi...
3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, – przecież On wkrótce, przecież On 
wkrótce ludzi oswobodzi. – Chrystus się rodzi...
4. I Trzej Królowie i Trzej Królowie od wschodu przybyli – i dary Panu, i dary Panu kosztowne 
złożyli. – Chrystus się rodzi...
5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa, – Króla nad królmi, Króla nad królmi 
uwielbić Chrystusa. – Chrystus się rodzi...
6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie, – któryś złożony, któryś złożony 
na zielonym sianie. – Chrystus się rodzi...
7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony, – wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie Boże 
niezmierzony. – Chrystus się rodzi...