W żłobie leży

1. W żłobie leży, któż pobieży 
Kolędować małemu 
Jezusowi Chrystusowi 
Dziś nam narodzonemu ? 
Pastuszkowie przybywajcie 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie 
Jako Panu naszemu ! 

2. My zaś sami z piosneczkami 
Za wami się śpieszmy, 
I tak tego, maleńkiego, 
Niech wszyscy zobaczmy: 
Jak ubogo narodzony, 
Płacze w stajni położony, 
Więc go dziś ucieszmy. 

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy 
Zabrzmi świat w wesołości, 
Że posłany nam jest dany 
Emmanuel w niskości! 
Jego tedy przywitajmy, 
Z aniołami zaśpiewajmy 
Chwała na wysokości! 

4. Witaj, Panie, cóż się stanie, 
Że rozkosze niebieskie 
Opuściłeś a zstąpiłeś 
Na te niskości ziemskie ? 
Miłość moja to sprawiła, 
By człowieka wywyższyła 
Pod nieba emipryjskie. 

5. Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku,
Na sianku położony.
Precz z bydlęty, nie z panięty,
W stajni jesteś złożony.
By człęk sianu przyrónany,
Grzesznik bydlęciem nazwany
Przeze Mnie był zbawiony.