Gdy się Chrystus rodzi

1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. – Ciemna noc w jasności promienistej brodzi: – 
Aniołowie się radują, – pod niebiosy wyśpiewują! – Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!
2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, – aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, – bo 
się narodził Zbawiciel, – wszego świata Odkupiciel. – Gloria...
3. “O niebieskie duchy i posłowie nieba, – powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba; – bo my 
nic nie pojmujemy, – ledwo od strachu żyjemy.” – Gloria...
4. “Idźcież do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, – w pieluszki powite, w żłobie położone; – 
oddajcie Mu pokłon boski, – On osłodzi wasze troski.” – Gloria...
5. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, – zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli, – i zupełnie 
tak zastali, – jak Anieli im zeznali. – Gloria...
6. A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia, – iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia, – padli 
przed Nim na kolana – i uczcili swego Pana. – Gloria...