Pan Jezus już się zbliża

1. Pan Jezus już się zbliża, – już puka do mych drzwi: – pobiegnę Go przywitać, z radości serce 
drży. 
Ref. O szczęście niepojęte, – Bóg sam odwiedza mnie, – o Jezu, wspomóż łaską, – bym godnie przyjął 
Cię.
2. Nie jestem godzien, Panie, – byś w sercu moim był. – Tyś Królem wszego świata, – a jam jest 
marny pył.
3. Gdy wspomnę na me grzechy, – ze żalu płyną łzy, – bom Serce Twoje zranił, – o Jezu, odpuść mi.
4. Pragnąłbym Cię tak kochać, – jak Ty kochałeś mnie, – przyjm serce me oziębłe, – a daj mi Serce 
Twe!