Błogosław duszo moja Pana

1. Błogosław duszo moja Pana, – błogosław duszo moja wielkiego Króla, – albowiem będzie 
odbudowana – Jerozolima, Jerozolima.
Ref. Jerozolima, Jerozolima, – Jerozolima, Jerozolima, – Jerozolima odbudowana, – Jerozolima na 
zawsze.
2. Twoje bramy będą odbudowane – z szafiru i ze szmaragdu. – Z cennych kamieni twoje mury, – 
twoje wieże z czystego złota. – Twoje place błyszczą rubinem, – twe ulice złotem z Ofiru. – W twoich 
bramach będzie radość, – w twoich domach rozlegnie się śpiew:
Ref. Jerozolima, Jerozolima...
3. Twoje światło dotrze aż do krańców ziemi, – przyjdą do ciebie liczne ludy, – mieszkańcy wielu 
narodów – do miejsca, gdzie przebywa twe imię. – Pokolenia radować się będą, – wszystkie narody 
śpiewać ci będą – i w niej imię twego Wybranego – będzie na zawsze, będzie na zawsze.
Ref. Jerozolima, Jerozolima...
4. Przeklęci, którzy mówią ci słowa okrutne, – przeklęci, którzy cię niszczą, – którzy burzą 
twoje mury – i równają z ziemią twoje wieże. – Ale błogosławieni, błogosławieni na zawsze – ci, którzy 
cię odbudowują, – ci, którzy cię wznoszą na nowo, – ci, którzy płaczą na widok twych nieszczęść. – 
Błogosławieni, którzy cię miłują, – którzy cieszą się z twego pokoju. – Oni zobaczą twoją chwałę, – 
oni w tobie się rozradują.
Ref. W Twoich bramach będzie radość, – w Twoich domach rozlegnie się śpiew. /bis 
Jerozolima, Jerozolima, – Jerozolima, Jerozolima. Jerozolima odbudo¬wana, Jerozolima na 
zawsze.
Alleluja! Alleluja! – Alleluja! Alleluja! – Alleluja! Alleluja! – Alleluja! Alleluja!