Cudowny Medalik

W roku 1830 siostrze Katarzynie Labouré, nowicjuszce z klasztoru przy Rue du Bac w Paryżu, ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik na świecie. 

Najsłynniejszy Medalik świata

Jest on noszony przez miliony ludzi. Nawet osoby, które oddaliły się od Boga lub nie zostały obdarzone łaską wiary, dzięki noszeniu tego Medalika otrzymywały szczególną łaskę nawrócenia. Na całym świecie ceniony jest on jako Medalik, który przyczynił się do wielu nawróceń i uzdrowień oraz stanowi dowód szczególnej opieki Maryi. Osoby obdarzone dzięki niemu łaskami nazwały go Cudownym Medalikiem i takim mianem jest określany na całym świecie.

Nie zostaniesz opuszczony

Czy i Ty nie potrzebujesz wsparcia? Z wiarą poproś Maryję o opiekę dla siebie nosząc z nabożeństwem ten Medalik. Jednego możesz być pewien, nie zostaniesz pozostawiony samemu sobie. Sama Najświętsza Maryja Panna złożyła obietnicę, że łask nam nie poskąpi. Matka Boża obiecała bowiem: "Wszystkie osoby, które go nosić będą na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością".
Obietnica ta została potwierdzona przez niezliczoną ilość udzielonych łask! Od objawień w roku 1830 do dnia dzisiejszego wybito miliony Medalików, które zostały rozprowadzone na wszystkich pięciu kontynentach.

Trudno zliczyć doniesienia o niespodziewanych nawróceniach, o uzdrowieniach niemożliwych z medycznego punktu widzenia, o ochronie przed wszelkimi niebezpieczeństwami.
Potok łask nie uległ zmniejszeniu w stosunku do tych wszystkich, którzy z ufnością noszą Cudowny Medalik. Uzdrowienie z ciężkiej choroby, ochrona przed wypadkami, rozwiązanie rozmaitych problemów, takich jak utrata pracy, zażywanie narkotyków, pociąg do alkoholu, kryzys osobisty lub rodzinny... 

Możesz doświadczyć szczególnej opieki Maryi

Medalik Najświętszej Maryi Panny powinniśmy nosić z ufnością dziecka, które zawsze ma przy sobie zdjęcie swojej mamy. Dajemy przez to wyraz naszej dziecięcej ufności, czci i miłości dla Maryi, naszej Matki Niebieskiej. Czy Bóg mógłby nie wysłuchać pełnej ufności prośby przekazanej Mu za pośrednictwem Jego Świętej Matki?

Możesz otrzymać wszelkie potrzebne łaski, o ile z ufnością będziesz nosić Cudowny Medalik. Jakże często ludzie nieświadomi i przepełnieni zwątpieniem szukają niewłaściwych rozwiązań, jak często z tego powodu tkwią w beznadziei. Dlaczego mamy rzucać się w przepaść, jeżeli dana nam jest pewna i bezpieczna droga, którą nam wskazuje sama Matka Boża? Czyż Bóg nie jest źródłem i celem wszelkiego dobra? 

Załóż i Ty już dzisiaj Medalik!

Medalik Najświętszej Maryi Panny powinniśmy nosić z ufnością dziecka, które zawsze ma przy sobie zdjęcie swojej mamy. Dajemy przez to wyraz naszej dziecięcej ufności, czci i miłości dla Maryi, naszej Matki Niebieskiej. Czy Bóg mógłby nie wysłuchać pełnej ufności prośby przekazanej Mu za pośrednictwem Jego Świętej Matki?

Najświętsza Maryja Panna przedstawiła ten Medalik podczas objawienia uznanego oficjalnie przez Kościół. Od tego czasu wielu ludzi otrzymało mnóstwo łask. Matka Boża oczekuje, że oddasz się w Jej opiekę. Dzięki temu Medalikowi Maryja może zmienić również i Twoje życie oraz życie Twoich bliskich!

Propagatorem "Cudownego Medalika" był Św. Maksymilian Maria Kolbe - kapłan i męczennik, założyciel "Rycerstwa Niepokalanej". Rozpowszechniał on ten Medalik zarówno wśród katolików, jak i wśród niewierzących. 
Św. Maksymilian tak pisał na temat Medalika:

"Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da: i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhajacych na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boja się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, zagrzęźli w błoto moralne albo poza Kościołem w herezji przebywają - o, tym, to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tym czasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. Ot wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, co potrafi... Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego".

Medalik możesz zamówić wraz z książką "Dar Maryi na Trudne Czasy" na stronie cudownymedalik.pl