Pobłogosław, Jezu drogi

1. Pobłogosław, Jezu drogi, – tym, co serce Twe kochają. – Niechaj skarb ten cenny, drogi, – na 
wiek wieków posiadają.
2. Za Twe łaski dziękujemy, – które Serce Twoje dało. – W dani dusze Ci niesiemy, – by nas Serce 
Twe kochało.
3. Trzykroć Święte Serce Boga, – Tobie śpiewa niebo całe. – Ciebie wielbi Matka droga, – Tobie 
lud Twój składa chwałę.
4. Nie opuszczaj nas, o Panie, – odpuść grzesznym liczne winy, – daj nam w Serca Twego Ranie – 
błogosławieństw zdrój jedyny.
5. Zostań, słodki Jezu, z nami, – świeć nam Serca promieniami, – świeć nam słońcem Twej miłości – 
na tej ziemi i w wieczności.