Bądź mi litościw

1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, – według wielkiego miłosierdzia Twego! – Według litości 
Twej niepoliczonej – chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.
2. Obmyj mię z złości, obmyj tej godziny. – Oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma. – Bo 
ja uznaję wielkość mojej winy – i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.
3. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony; – boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa, – którą-ć 
przyniesie grzesznik uniżony; – by nie mówiono, że nie trzymasz słowa.
4. Chciej mi otworzyć usta moje, Panie, – bym śpiewał chwałę Twojego Imienia; – jeśli chcesz 
ofiar, wszak na nie mnie stanie, – lecz nie tak miłe są cało¬pa¬le¬nia.
5. Ofiara Bogu: żalem zdjęta dusza, – serce skruszone i upokorzone, – to do litości najprędzej Go 
wzrusza, – te dary miłe przed Nim położone.