Krzyżu Chrystusa

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, – na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! – Gdzie Bóg, Król 
świata całego – dokonał życia swojego.
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, – na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! – Ta sama Krew Cię 
skropiła, – która nas z grzechów obmyła.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, – na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! – Z Ciebie moc 
płynie i męstwo, – w Tobie jest nasze zwycięstwo!