Panie, pragnienia ludzkich serc

Ref. Panie, pragnienia ludzkich serc – Ty zaspokoisz sam. – Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz, – 
Pszeniczny Darze, przyjdź!
1. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos, – tak wzywasz nas, Rodzinę swą, za Tobą chcemy 
iść.
2. Z radością więc śpiewamy Ci ten dziękczynienia hymn. – Godnymi czynisz dzisiaj nas Niebieski 
dzielić Chleb.
3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być. – Jak braciom służyć, naucz, jak miłością, 
prawdą żyć.