Wśród nocnej ciszy

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi! 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pośpieszajcie 
Przywitać Pana. 

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
Z wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości: 

3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, 
Cztery tysiące lat wyglądany 
Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił. 

4. I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed Tobą, 
Wierząc, żeś jest pod osłoną 
Chleba i wina.