Błogosławieni ubodzy w duchu

1. Błogosławieni ubodzy w duchu – albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Ref. Błogosławieni, błogosławieni.
2. Błogosławieni, którzy płaczą – albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi – albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości – albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni – albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca – albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój – albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości – albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie.
Ref. Cieszcie się i radujcie, albowiem – wasza nagroda wielka jest w niebie.