Przybądź Duchu Święty

1. Przybądź Duchu Święty, – spuść z niebiosów wzięty – Światła Twego strumień. – Przyjdź, Ojcze 
ubogich, Dawco darów mnogich, – przyjdź, Światłości sumień.
2. O najmilszy z gości, – słodka serc Radości, słodkie Orzeźwienie. – W pracy Tyś Ochłodą, w 
skwarze Żywą Wodą, – w płaczu Utuleniem.
3. Światłości najświętsza, – serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze. – Bez Twojego tchnienia 
– cóż jest wśród stworzenia: – jeno cierń i nędze!
4. Obmyj, co nieświęte, – oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. – Nagnij, co jest harde, – 
rozgrzej serca twarde, – prowadź zabłąkane.
5. Daj Twoim wierzącym, – w Tobie ufającym siedmiorakie dary: – daj zasługę męstwa, daj wieniec 
zwycięstwa, – daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja!