Po jedzeniu

Modlitwa 1

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej pożywali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Modlitwa 2
Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki. Dobry Boże dzięki masz za to, co pożywać dasz.

Amen.