Chwała i dziękczynienie

Chwała i dziękczynienie – bądź w każdym momencie, – Jezusowi w Najświętszym, Boskim 
sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, – tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości!