Zasady szczęśliwego małżeństwa

1. Najłatwiejszym sposobem osiągnięcia domowego szczęścia jest pielęgnowanie przez małżonków bezinteresowności.

2. Nigdy nie bądźcie źli jednocześnie.

3. Nigdy nie mówcie do siebie podniesionym głosem, chyba że dom się pali.

4. Niech każde z was stara się jak najczęściej spełniać życzenia drugiego.

5. Niech walka z egoizmem będzie waszym codziennym celem i praktyką.

6. Nigdy nie doszukuj się błędów, chyba że jakiś błąd został popełniony, i zawsze przemawiaj z miłością.

7. Nigdy nie wypominaj błędów przeszłości.

8. Zaniedbajcie raczej cały świat niż siebie nawzajem.

9. Nigdy nie każ powtarzać żadnej prośby.

10. Nigdy nie rozstawajcie się na cały dzień bez słów miłości, które będziecie mogli sobie powtarzać pod nieobecność drugiej osoby.

11. Nigdy nie rób uwag kosztem drugiego.

12. Nigdy nie dopuśćcie, by słońce zaszło nad waszym gniewem czy urazą.

13. Nigdy nie spotykajcie się bez pełnego miłości powitania.

14. Nigdy nie zapominajcie szczęśliwych chwil z początków waszej miłości.

15. Nigdy nie wzdychajcie nad tym, co mogłoby być, lecz jak najlepiej korzystajcie z tego, co jest.

16. Nigdy nie zapominajcie, że małżeństwo jest ustanowione przez Boga i tylko Jego błogosławieństwo może uczynić je takim, jakim być powinno.

17. Nigdy nie spocznijcie, póki oboje nie będziecie pewni, że kroczycie tą samą wąską ścieżką. 


Żródło: adonai.pl