Otrzyjcie już łzy płaczący

1. Otrzyjcie już łzy płaczący, – żale z serca wyzujcie! – Wszyscy w Chrystusa wierzący – weselcie 
się, radujcie! – Bo zmartwychwstał samowładnie, – jak przepowiedział dokładnie.
Ref. Alleluja, alleluja! – Niechaj zabrzmi: alleluja!
2. Darmo kamień wagi wielkiej – Żydzi na grób wtoczyli; – darmo dla pewności wszelkiej – zbrojnej 
straży użyli. – Na nic straż, pieczęć i skała – nad grobem Pana się zdała.
3. Bóg Wszechmocny, Bóg natury, – wyższy nad wszystkie twory, – wstaje z grobu, kruszy mury, – 
nie zna żadnej zapory. – Zdjęta trwogą straż upada – i prawie sobą nie włada.
4. Bądźmy przeto zapewnieni, – że choć wszyscy pomrzemy, – z grobu kiedyś obudzeni, – także 
zmartwychwstaniemy. – I że potem, już bezpiecznie, – z Bogiem żyć będziemy wiecznie.
5. Jezu Chryste, dobry Panie, – Ciebie kornie prosimy: – Niech przez Twoje zmartwychwstanie, – 
gdy i my powstaniemy, – z wybranymi Twymi w niebie – wiecznie oglądamy Ciebie.