Litania do Chrystusa Króla

Kyrie elejson , Chryste elejson , Kyrie elejson . 
Chryste usłysz nas , Chryste wysłuchaj nas . 
Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami . 
Synu Odkupicielu świata Boże , zmiłuj się nad nami . 
Duchu Święty Boże , zmiłuj się nad nami . 
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami . 

Chryste Królu , Boże z Boga , Światłości z Światłości , Przyjdź Królestwo Twoje ! 
Chryste Królu , Obrazie Boga niewidzialnego , 
Chryste Królu , w którym wszystkie rzeczy stworzone są , 
Chryste Królu , przez którego świat jest stworzony , 
Chryste Królu , z Dziewicy zrodzony , 

Chryste Królu , prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze, 
Chryste Królu , uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli , 
Chryste Królu , Prawodawco najwyższy , 
Chryste Królu , Źródło i wzorze wszelkiej świętości , 
Chryste Królu , Droga nasza , Prawdo i Żywocie nasz , 

Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami 
Chryste Królu , Kapłanie Przedwieczny , 
Chryste Królu rozumu , 
Chryste Królu woli , 
Chryste Królu cierpienia , cierniem ukoronowany , 

Chryste Królu pokory , przez urąganie szkarłatem odziany , 
Chryste Królu , Oblubieńcze Dziewic , 
Chryste Królu , który w Marii Magdalenie uczyniłeś życie pokutne , 
Chryste Królu , którego Królestwo nie jest z tego świata , 
Chryste Królu , przez królewski Dar Twojej Miłości , Eucharystię św. 

Chryste Królu ,Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami 
Chryste Królu , który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu , 
Chryste Królu , który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej , 
Chryste Królu , najmilszy Przyjacielu dzieci , 
Chryste Królu , który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom, 

Chryste Królu , który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace , 
Chryste Królu , który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim , córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza , 
Chryste Królu , który przebaczyłeś grzesznej niewieście , 
Chryste Królu , przez twoją miłość do Marii i Józefa , 
Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami , Panuj nad narodami ! 

Chryste, Królu wieków nieśmiertelny , 
Chryste, Królu chwały wiecznej , 
Chryste, Królu który kierujesz wojnami , 
Chryste Królu , Książe Pokoju , 
Chryste Królu , który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania , 

Chryste Królu , którego Królestwo nie będzie końca , 
Chryste Królu , który zasiadasz nad Cherubinami , 
Chryste Królu , przez miłość , jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom , 
które były Ci wierne , Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi ! 
Chryste Królu , który "składasz mocarze ze stolicy , a podwyższasz niskich" 
Chryste Królu , który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego , 

Chryste Królu , który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś , 
Chryste Królu , który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś , 
Chryste Królu , który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych , 
Chryste Królu , w dniu Twojej potęgi , w chwale Świętych Twoich , 
Chryste Królu , przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu : "Ojcze , odpuść im, bo niewiedzą co czynią" 

Baranku Boży , który gładzisz grzech świata , przepuść nam , Panie ! 
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas , Panie ! 
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami ! 

V. Królestwo Jego rozszerzać się będzie . 
R. A pokój trwać będzie bez końca . 

Módlmy się: 

Wszechmogący , wiekuisty Boże , który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego , Króla Wszechświata , racz w dobroci Twojej sprawić , aby wszystkie narody , rozdzielone przez grzech , poddały się słodkiej władzy Twojej . Przez tegoż Pana Naszego , Jezusa Chrystusa , który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków . Amen . 

Najświętsze Serce Pana Jezusa Przyjdź Królestwo Twoje , Przez Niepokalane Serce Maryi.